مزایای استفاده از کرکره گردان

  • محفوظ کردن از نگاه مزاحم(SCREENING FROM VIEW)
امروز با توجه به ساخت و سازهای شهری و گاهی مشرفیت ساختمان ها به یکدیگر ، کرکره های گردان راه حل مناسبی برای پوشش فضای داخلی ازنگاه های ناخواسته است.


محافظت در برابر نور خورشید (SUN PROTECTION)
با بستن کرکره گردان فضا کاملا از پرتوهای ناخواسته نور خورشید محفوظ می گردد و در فصول و یا ساعات پر نور روز از رنگ پریدگی مبلمان ، فرش و اثاثیه داخلی جلوگیری به عمل می آید و فضای خنک و سایه ایجاد می شود.

  • محافظت در برابر عوامل جوی نامساعد (WEATHER PROTECTION)
کرکره گردان یکی از بهترین راهها جهت محافظت در برابر هوای نامساعد و عوامل جوی مانند باران برف، تگرگ ، باد و نور شدید خورشید است .

  • محافظت در برابر سروصدا (NOISE PROTECTION)
با بسته نگه داشتن کرکره گردان، سروصدای خیابان و سایر آلودگی های صوتی تا 10 دسی بل کاهش می یابد

  • عایق سرما (COLD INSULATION)
برف و تگرگ کوچکترین اثری روی کرکره گردان ندارد و با کمک لایه هوای مابین کرکره و پنجره و خاصیت عایق بودن هوا در این مرحله 10% مصرف سوخت کاهش می یابد.