فرم عضویت کلوپ ( ویژه همکاران شاغل در زمینه ی اتوماسیون ساختمان )

* ضروری
 

کلوپ مشتریان ستاوند ، ویژه ی همکاران

توجه : در صورتی که فیلدهای ستاره دار به درستی تکمیل نگردند جهت ثب نام ، ملزم به تکمیل مجدد فرم خواهید شد . در این حالت در صورت داشتن فایل پیوست ، خواهشمند است  این فیلد را مجددا پر نمایید .

* نام و نام خانوادگی :
نام شرکت :
* زمینه ی فعالیت :

ضمیمه :
مدرک مربوط به زمینه ی فعالیت
سمت :
ایمیل :
وب سایت :
تلفن :
فکس :
* تلفن همراه :
* آدرس پستی :
این آدرس جهت ارسال کارت عضویت و سایر مکتوبات میباشد .
* کد پستی :
توضیحات :
اگر پرسش و یا مطلب خاصی دارید مرقوم فرمایید