موتورهای توبولار

موتورهای توبولار یا لوله ای Tubular Motor

موتورهای توبولار همانطور که از نام آنها پیداست فرم لوله ای شکل دارند و درون شافت کرکره نصب میشوند ، فضای کمتری ( نسبت به موتورهای سانترال ) از بالای کرکره اشغال میکنند و تعداد تردد مجاز آنها از موتورهای سانترال بیشتر و از موتورهای ساید کمتر است .
دارای رنج وسیع شامل موتورهای کوچک و ضعیف جهت اتوماسین پرده های اتوماتیک ، موتورهای متوسط جهت شاتر ( حفاظ کرکره ای ) پنجره ها موتورهای قوی تر مناسب جهت کرکره های فروشگاهی و پارکینگ مسکونی و موتورهای بسیار قوی صنعتی جهت کرکره های های سنگین و بزرگ می باشند .