پرده های بالا رو


موتور پرده های بالارو 
 
موتور های پرده ای  در سرعت و گشتاورهای گوناگون جهت موتوری کردن انواع کرکره، شید و اسکرین های داخلی عرضه می شود.
این نوع موتورها دارای قابلیتهایی از قبیل موارد زیر میباشند :

  • بی صدایی
  • آسایش دمایی و بصری بهینه
  • کاهش هزینه های تعمیرات
  • صرفه جویی در انرژی
  • ایجاد حالتهای نامحدود نمایی 

 


 
درحال بارگزاری